Rutiner


På nedan länk finner du ett dokument med sammanställd information  om viktiga rutiner såsom:
  • Rutiner för utflykter
  • Handlingsplan för barns försvinnande
  • Rutiner för utevistelse
  • Handlingsplan för barn med behov av särskilt stöd i förskolan
  • Rutiner vid vid ensamarbete
  • Rutiner vid hantering av rengöringsmedel och kemikalier.
  • Rutiner för Kråkbrinkens förskola när det gäller kosten.
  • Rutiner för blöjbyte
  • Rutiner angående hygien
  • Rutiner för brandalarm