Om oss

Välkommen till oss på Kråkbrinkens Förskola. Vi är ett personalkooperativ som
bildades i november 1996 och som drivs som en ekonomisk förening. Vi finns i Norrtälje i lokaler som vi hyr av missionskyrkan. Förskolan har två avdelningar med sammanlagd plats för ca 40 barn i åldrarna 1–5 år.


Målsättning

Vi vill att barn och föräldrar skall känna sig välkomna och trygga i verksamheten.
Vi vill att barnen skall lära sig att visa hänsyn och att kunna samarbeta.
Genom medveten rörelse- och språklek vill vi ge barnen möjlighet att utvecklas motoriskt och språkligt.
Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas i samklang med naturen.
Vi vill ge barnen en positiv inställning till måltiderna genom näringsrik och varierad kost, tillagad i vårt eget kök.


Taxa

Barnen placeras hos oss genom kommunens kö och kommunens maxtaxa.

Allmän förskola för alla innebär reducerad avgift för barn som är 3–5 år med 15tim/vecka.

Förändrad inkomst samt schemaändringar lämnas till placeringskontoret http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Barnomsorg/

Öppettider

Kråkbrinkens Förskola har 12 timmars öppethållande, 12 månader om året.