Introduktion av ny pedagog


Rutiner gällande introduktion av ny pedagog och vikarier på Kråkbrinkens förskola
Registerkontroll

Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott. Registerutdraget är en form av lämplighetsprövning. Den typ av utdrag som ska visas upp inför anställningar i förskoleverksamhet visar om en person blivit dömd för vissa allvarliga brott, i regel under de senaste 10 åren. Utdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor. Registerkontrollen gäller vid alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller enskild regi. Den som erbjuds en anställning ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivare är skyldig att genomföra registerkontroll av den som anställs. Den arbetssökande skall själv hämta in registerutdraget från Rikspolisstyrelsen. Underlaget får inte vara äldre än ett år. Utdraget ur polisens belastningsregister innebär en trygghet, men det innebär inte att vi får vara mindre noggranna i den övriga kontrollen av t.ex. referenser. Den som det senaste året arbetat hos oss behöver inte visa upp något utdrag vid återanställningen.

Våra rutiner

Nya vikarier och nyanställd pedagog måste uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Blankett för ändamålet går att hämta på internet eller direkt per telefon.

Rutiner vid nyanställning

Pedagogen som har arbetsgivaransvar skriver ett anställningsbeslut, som undertecknas av
berörd pedagog. Vi går även igenom sekretess och tystnadsplikten som undertecknas.
Information ges om anmälningsplikt, tjänstereglemente och lönerapporter. Den nyanställde presenteras för övrig personal, man tittar på lokalerna och går igenom rutiner och tider. Elever, lärarkandidater eller vikarier, som bara arbetar hos oss temporärt, lämnas aldrig ensamma med barnen detta gäller t.ex. blöjbyte, toalettbesök eller aktiviter. De har heller ingen egen nyckel. (eftersom de inte öppnar eller stänger förskolan) Blir vikariatet längre, får vederbörande successivt mera ansvar, egen nyckel, öppningar och stängningar. Under sommar månaderna turas pedagogerna om att gå på semester för att slippa ta in vikarier. Vi som har gått på ledighet står till förfogande att hoppa in snabbt om så behövs.