Inskolning


Föräldraaktiv inskolning

Hur går inskolningen till?

• Inskolningen börjar på måndag förmiddag, då barnet får träffa inskolningspedagogen. Tiden är 10.45 – 11.45. Sedan fortsätter inskolningen tisdag – torsdag 8.00-13.00 på förskolan. Fjärde inskolningsdagen lämnar vårdnadshavaren barnet mellan 8.30 – 11.30. Sedan veckan efter skall vårdnadshavare finnas tillgängliga vid behov.

• Vårdnadshavaren som har hand om inskolningen är med under
hela inskolningen.

• Alla pedagoger är med under inskolningen. Man följer de rutiner som man
redan har. Man har dock en kontaktansvarig inskolningspedagog.

• Barnet/barnen utforskar förskolemiljön tillsammans med den vuxna som är med
under inskolningen.

• Pedagogen är de som ”aktiverar” barnet/barnen.

• Vårdnadshavaren som är med under inskolningen ansvarar för
omsorgen av barnet/barnen dvs. blöjbyten/toalettbesök, måltider och tröst.