Viktig information

Kläder

Barnet behöver varma och oömma kläder samt stövlar, regnkläder och ombyte av kläder. Eftersom barnen ofta har liknande kläder och skor är det viktigt att de är märkta med barnets fullständiga namn.

Ledighet och sjukdom
Om barnet är ledigt eller sjukt är det bra om ni ringer oss före klockan 7.00 Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare på tfn: 0176-135 58.

Barnets hälsa
Vid sjukdom skall barnet inte vistas hos oss. När sjukdomen är mycket smittsam, såsom t.ex. magsjuka, skall även till synes friska syskon vara hemma. Eventuell medicinering sker i hemmet. Barnen är kollektivt olycksfallsförsäkrade.

Vid behov kan vi, med föräldrarnas samtycke, ta kontakt med barnavårdscentralens sköterska, socialsekreterare, förskolepsykolog, talpedagog eller specialpedagog.

Hämtning och lämning
Hämtas eller lämnas barnet av någon annan än ordinarie vårdnadshavare ber vi er meddela oss detta.

Informera oss om:
* Förändrad familjesituation – för barnets bästa är det viktigt att vi får information om familjesituationen förändras.
* Förändrad placeringstid – om placeringstiden förändras måste ni meddela oss så fort som möjligt.