Inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Hur går inskolningen till?

• Vi börjar inskolningen med ett hembesök på måndag förmiddag, då barnet
får träffa inskolningspersonalen i sin egen trygga miljö.
Sedan fortsätter inskolningen tisdag – torsdag 8.00-13.00 på förskolan.
Fjärde inskolningsdagen vill vi att föräldern kortar av barnets förskoletid.
Veckan efter skall förälder/vårdnadshavare finnas tillgängliga vid behov.

• Föräldern/vårdnadshavaren som har hand om inskolningen är med under
hela inskolningen.

• All personal är med under inskolningen. Man följer de rutiner som man
redan har. Man har dock en kontaktansvarig inskolningspersonal.

• Barnet/barnen utforskar förskolemiljön tillsammans med den som är med
under inskolningen.

• Personalen är de som ”aktiverar” barnet/barnen.

• Föräldern/vårdnadshavaren som är med under inskolningen ansvarar för
omsorgen av barnet/barnen dvs. blöjbyten/toalettbesök, måltider och tröst.