Vi är en förskola i Norrtälje som består av två syskonavdelningar för barn i åldrarna 1-5 år med cirka 20 barn per avdelning. Kråkbrinkens Förskola prioriterar språklig och motorisk utveckling, utevistelse och lek samt god och nyttig mat från vårt eget kök. Vi har maxtaxa och öppet 12 månader per år. Öppettiderna är 6.30-18.30. KomFortsätt läsa