Återkommande Händelser

Vissa händelser återkommer med jämna mellanrum under förskolans år. Här kan du se vad som händer.

Personalmöten & avdelningsmöten
En gång i månaden har personalen personalmöte för planering och vidareutveckling av arbetet. Detta sker från kl 16.00. Avdelningsmöten med annan planering sker en gång i månaden under dagtid.

Planeringsdagar
Vi har två planeringsdagar och två systemkvalitetsarbetsdagar per år. Då träffas all ordinarie personal på dagtid.

Föräldramöten
Föräldramöten hålls en gång per termin. Ett informationsmöte på hösten och en föreläsning på våren.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal sker två gånger per år, samt vid behov.

Födelsedagar
Att fylla år är roligt, vi sjunger och barnet får en present.

Fotografering
På hösten fotograferas barnen av en fotograf – individuellt och i grupp.

Grillkväll
På våren samlas barn och föräldrar, syskon och personal för att grilla och ha trevligt tillsammans.

Midsommarfirande

Barn och personal sjunger och dansar runt midsommarstången på förmiddagen. Föräldrarna är välkomna på drop-in-fika på eftermiddagen.

Luciafirande
Lucia firas avdelningsvis med föräldrar och syskon.